top of page

No3. Villa Savoye

Modern mimari denince akla gelen ilk eserlerden olan Villa Savoye, modernizmin önde gelen mimarlarından Le Corbusier tarafından Fransa, Poissy’de Savoye ailesine şehir yaşantısından bir kaçış sağlanmak için tasarlanmıştır. Bu projesine de modernizmin beş prensibini direkt olarak yansıtmıştır.“Pilotis” olarak bilinen kütleyi yer seviyesinden ayıran kolonlarla yaşam alanlarının zeminle bağlantısı kesilmiştir. Bu etkiyi arttırmak için de sadece servis alanı olarak kullanılan zemin katın cephesi yeşile boyanmıştır.

Yaşam alanlarını arttırmak ve daha verimli kullanmak için çatı teras olarak kullanılmıştır. Bu sayede çatı sadece strüktürel bir eleman değil evin doğada kapladığı alanı geri sunabileceği bir ortama çevrilmiştir.


Serbest plan kullanılarak daha açık ve geçirgen bir düzen sağlanmıştır. Ancak bu kullanıma rağmen ortak ve özel alanların ayrımına dikkat edilmiştir. İç alanlarda kullanılan duvarların yük taşıma görevi olmadığı için sadece estetik kaygısı düşünülerek yerleştirilmişlerdir.

Yük taşıyıcı duvarlar olmadığı için serbest planın etkileri serbest cephede de görülmektedir. İç duvarlardan kurtulunarak daha rahat ve akışkan bir cephe tasarlanmıştır.

Yaşam alanlarının daha çok ışık alabilmesi ve doğal havalandırılma sağlanması için cephelerde yatayda yayılan pencereler kullanılmıştır. Bu kullanım aynı zamanda eve dinamizm kazandırmıştır.


Le Corbusier’nin başyapıtlarından olan Villa Savoye UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne eklenmiştir.

bottom of page